Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên các trang web và ứng dụng của chúng tôi hoặc tương tác với chúng tôi. Dữ liệu cá nhân là bất kỳ thông tin nào về bạn mà bạn có thể được nhận dạng hoặc có thể nhận dạng được. Điều này có thể bao gồm các thông tin như:

 • Tên, ngày sinh, địa chỉ email, địa chỉ bưu điện, số điện thoại, số điện thoại di động, chi tiết tài chính, chẳng hạn như thẻ thanh toán mà bạn sử dụng để mua sản phẩm…
 • Thông tin về thiết bị của bạn (chẳng hạn như địa chỉ IP, là mã số để xác định thiết bị của bạn có thể cung cấp thông tin về quốc gia, khu vực hoặc thành phố nơi bạn ở)
 • Thông tin liên quan đến cách bạn sử dụng và tương tác với các trang web, ứng dụng và dịch vụ của chúng tôi. Đôi khi các trang web và ứng dụng của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web và dịch vụ không thuộc nhóm dịch vụ của BFC Các trang web và dịch vụ này có chính sách bảo mật của riêng họ. Nếu bạn nhấp vào liên kết đến các trang web và ứng dụng không phải của BFC, bạn nên đọc chính sách bảo mật được hiển thị trên trang web của họ.

Chúng tôi là ai và cách liên hệ với chúng tôi

Công ty cổ phần tập đoàn BFC số 25 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội là đơn vị kiểm soát dữ liệu liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn. Điều này có nghĩa là chúng tôi chịu trách nhiệm quyết định cách thức và lý do chúng tôi giữ và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu bạn muốn liên hệ trực tiếp với chúng tôi, bạn có thể tìm thấy chi tiết liên hệ của chúng tôi tại đây: https://bfcmoney.com/

Các loại dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập về bạn

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn truy cập các trang web và ứng dụng của chúng tôi, đăng ký sản phẩm hoặc dịch vụ, đóng góp cho báo BFC hoặc khi bạn tương tác với chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập dữ liệu cá nhân của bạn theo luật hiện hành. Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn theo nhiều cách khác nhau:

 • Trực tiếp từ bạn, khi bạn đăng ký dịch vụ của chúng tôi và khi bạn duyệt các trang web của chúng tôi hoặc sử dụng các ứng dụng của chúng tôi
 • Dữ liệu cá nhân chúng tôi tạo ra về bạn, ví dụ: dữ liệu cá nhân mà chúng tôi sử dụng để xác thực bạn hoặc dữ liệu cá nhân ở dạng địa chỉ IP của bạn hoặc tùy chọn của bạn

 • Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ các bên thứ ba, ví dụ: dữ liệu cá nhân giúp chúng tôi chống gian lận hoặc chúng tôi thu thập, với sự cho phép của bạn, khi bạn tương tác với các tài khoản mạng xã hội của mình

Khi bạn đăng ký thông tin trên https://bfcmoney.com/, chúng tôi thu thập:

 • Tên của bạn
 • Địa chỉ email của bạn
 • Các chi tiết khác như địa chỉ cư trú hoặc địa chỉ thanh toán của bạn khi bạn đăng ký thành viên hoặc đăng ký
 • Một số dữ liệu hạn chế từ hồ sơ mạng xã hội của bạn, nếu bạn đã đăng nhập vào bfcmoney.com/Ảnh của bạn, nếu bạn thêm một bức ảnh vào trang hồ sơ của mình

Dữ liệu cá nhân chúng tôi tạo ra về bạn

Khi bạn đăng ký tài khoản https://bfcmoney.com/, chúng tôi chỉ định cho bạn một số ID duy nhất mà chúng tôi sử dụng để nhận dạng bạn khi bạn đăng nhập vào các dịch vụ của chúng tôi.

 • Một mã số để xác định thiết bị của bạn, cùng với quốc gia, khu vực hoặc thành phố nơi bạn ở
 • Thông tin về cách bạn tương tác với các dịch vụ của chúng tôi
 • Lịch sử duyệt web của bạn về nội dung bạn đã truy cập trên các trang web của chúng tôi, bao gồm cả cách bạn được giới thiệu đến các trang web của chúng tôi qua các trang web khác
 • Thông tin chi tiết về máy tính, thiết bị di động, TV, máy tính bảng hoặc các thiết bị khác của bạn, ví dụ: ID thiết bị duy nhất, nhà cung cấp hoặc ID quảng cáo duy nhất và các trình duyệt được sử dụng để truy cập nội dung của chúng tôi

Chúng tôi sẽ không thu thập các danh mục dữ liệu đặc biệt từ bạn – chẳng hạn như dữ liệu cá nhân liên quan đến chủng tộc, quan điểm chính trị, tôn giáo, sức khỏe hoặc khuynh hướng tình dục của bạn.

Cách chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân khi bạn:

 • Đăng ký tài khoản trên https://bfcmoney.com/
 • Sử dụng thiết bị di động để truy cập nội dung của chúng tôi
 • Truy cập và tương tác với bất kỳ trang web và ứng dụng nào của chúng tôi
 • Thông qua cookie và công nghệ tương tự khác
 • Khi bạn liên hệ với chúng tôi qua email, mạng xã hội, ứng dụng của chúng tôi hoặc các công nghệ tương tự

Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân được thu thập thông qua các trang web và ứng dụng của mình khi chúng tôi có lý do chính đáng và cơ sở pháp lý để làm như vậy. Chúng tôi xác định các cơ sở pháp lý dựa trên các mục đích mà chúng tôi đã thu thập dữ liệu cá nhân của bạn.

Cookie và các công nghệ tương tự

Khi bạn truy cập các trang web của chúng tôi hoặc khi bạn sử dụng các ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi có thể tự động thu thập dữ liệu cá nhân từ bạn bằng cách sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự. Cookie là một tệp nhỏ có thể được đặt trên thiết bị của bạn cho phép chúng tôi nhận ra và ghi nhớ bạn.

Chúng tôi sử dụng cookie theo nhiều cách để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi, bao gồm:

 • Giữ cho bạn đăng nhập
 • Hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi
 • Hiển thị cho bạn các nội dung có liên quan đến bạn
 • Hiển thị cho bạn các sản phẩm và dịch vụ của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BFC  phù hợp với bạn
 • Làm việc với các đối tác để cung cấp cho bạn quảng cáo phù hợp

Liên hệ với chúng tôi để biết thông tin về cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn hoặc nếu bạn lo lắng về cách dữ liệu cá nhân của bạn được sử dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BFC  Số 25 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội số điện thoại 19007334.

Các thay đổi đối với chính sách bảo mật này

Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ đăng các thay đổi ở đây. Nếu những thay đổi là quan trọng, chúng tôi cũng có thể chọn gửi email cho tất cả người dùng đã đăng ký của chúng tôi với các chi tiết mới.